[Kixx Engine Oil] Kixx G1 SP (Vietnamese)

Để đáp ứng nhu cầu hiện nay của người dùng, Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ gần đây đã ban hành tiêu chuẩn API SP mới nhất được thiết kế để giải quyết những vấn đề của động cơ hiện đại. Dầu động cơ G1 SP hoàn toàn mới của Kixx với khả năng ngăn chặn đánh lửa trước ở tốc độ thấp (LSPI) và bảo vệ dây xích truyền động trục cam, vượt qua những thách thức mà các động cơ phải đối mặt để mang đến hiệu suất tối ưu.